Frišov Eko portal :: Eko blog

Što su to eko - škole?

Program eko - škola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Ovakav pristup pomaže učenicima, u svijesti svakog od njih, shvatiti kolika je važnost zaštite okoliša. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i uređivanju školskog okoliša. Svi sudionici života u eko-školi: učenici, nastavnici, administrativno i tehničko osoblje škole, roditelji, javna i mjesna poduzeća, predstavnici lokalne uprave i dr., zajednički poduzimaju niz praktičnih koraka i aktivnosti s ciljem smanjenog opterećenja okoliša.

Učenici Eko-škole zainteresirani su i aktivni u prenošenju svoje odgovornosti na obitelj i širu zajednicu, oni žive "EKO". Eko-škole su program i sustav nagrađivanja. Program može prihvatiti svaka škola u kojoj su svi njeni sudionici voljni odabrati “EKO” kao dugoročni cilj i način življenja. Škole se nagrađuju Zelenom zastavom sa znakom Eko-škole koja se može izvjesiti na zgradi škole ili izložiti u predvorju. Škole također dobivaju i povelju (certifikat) Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, pravo na logo (znak škole) koji će se nalaziti na dopisima, stječu mogućnost medijske promidžbe u Hrvatskoj i svijetu, te različite poklone (računala ili drugu školsku opremu) od predstavnika lokalne zajednice, kumova (sponzora) i dr.

Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Opasni otpad, što je to?

Opasni otpad (štetni otpad) uglavnom pod sličnim nazivima nalazi se u zakonima i kategorizacijama otpada. Svaka vrsta smeća ili otpada je na svoj način štetna ili opasna. Organski otpad npr. može izazvati biološku štetu u smislu bolesti ili zaraza, dok ostale vrste izazivaju razna druga zagađenja zemlje, vode ili zraka.

Kad govorimo o opasnom otpadu obično poistovjećujemo to sa otpadima koje ne želimo imati u blizini, popud kemijskog ili nuklearnog.

Više...

Pitamo vas...

Vodite li brigu o odlaganju štetnog otpada na pravo mjesto?