Frišov Eko portal :: Ekološke aktivnosti škola :: Mladi ekolozi na izletu

Mladi ekolozi na izletu

Eko - grupi osnovne škole Ivan Lacković Croata iz Kalinovca nije bilo dosta samo skupljati stare baterije, elektronički otpad, stari papir ili izrađivati razne ukrase iz prirodnih materijala. Odlučili su, na čelu s voditeljicom prof. Martinom Lovrak Ivanov, nabaviti ribice i o njima se brinuti. Stoga su nabavili akvarij, opremu za čišćenja akvarija, filtere, rasvjetu i naravno, hranu za toplovodne ribice.

 

 

 

Razred koji je najviše sakupio baterija svoj uspjeh je proslavio na bazenima Cerine Koprivnica.

Pitamo vas...

Vodite li brigu o odlaganju štetnog otpada na pravo mjesto?