Frišov Eko portal :: Koprivničko-križevačka

Koprivničko-križevačka županija

1 OŠ Braća Radić Koprivnica
2 DV Križevci
3 DV Igra
4 OŠ Sidonije Rubido - Erdödy
5 DV Maslačak, Đurđevac
6 PŠ Starigrad, OŠ Braća Radić Koprivnica
7 Dječji vrtić Svetog Josipa, Križevci
8 Dječji vrtić Tratinčica, Koprivnica
9 Dječji vrtić Sv.Josipa, Koprivnica
10 OŠ prof. Franje Viktora Šignjara
11 OŠ Ljudevita Modeca
12 OŠ Mihovil Pavlek Miškina, Đelekovec
13 OŠ Fran Koncelak, Drnje
14 OŠ Andrije Palmovića, Rasinja
15 OŠ Ferdinandovac
16 Gimnazija Fran Galović, Koprivnica
17 PŠ Reka, OŠ A.N.Gostovinski
18 PŠ Kloštar Vojakovački, OŠ Vladimir Nazor
19 Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci
20 DV Pčelica Molve
21 OŠ Grigor Vitez Sveti Ivan Žabno
22 PŠ Kunovec, Oš Koprivnički Ivanec
23 DV Vrapčić, Drnje
24 DV Smiješak
25 OŠ Kalnik
26 OŠ Mihovil Pavlek Miškine
27 Osnovna škola Grigor Vitez
28 Osnovna škola Sveti Petar Orehovec
29 PŠ Većeslavec, OŠ Vladimir Nazor
30 PŠ Đurđic, OŠ Vladimir Nazor
31 PŠ Majurec, OŠ Vladimir Nazor
32 PŠ Carevdar, OŠ Vladimir Nazor
33 OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica
34 OŠ Ivan Lacković Croata - Kalinovac
35 COOR Podravsko sunce
36 OŠ Vladimir Nazor, Križevci
37 OŠ Grgura Karlovčana, Đurđevac
38 PŠ Otočka,OŠ Gola
39 OŠ Sokolovac
40 PŠ Gotalovo,OŠ Gola
41 OŠ Gola
 

Pitamo vas...

Vodite li brigu o odlaganju štetnog otpada na pravo mjesto?