Frišov Eko portal :: Rezultati projekta za šk. godinu 2011/12

Rezultati projekta za šk. godinu 2011/12

Statistika
ŠkolaRezultat
OŠ Špansko Oranice1040
OŠ Marija Bistrica443
OŠ Ludbreg417
OŠ Ferdinandovac177
OŠ Ivan Lacković Croata161
OŠ Grgura Karlovčana156
OŠ Andrije Palmovića70
COOR Podravsko sunce58
PŠ Josipa Generalića Hlebine37
OŠ Sokolovac33
OŠ Fran Kancelak Drnje32
OŠ Antun Nemčić Gostovinski27
PŠ Sigetec21
PŠ Veliki Poganac16
PŠ Peteranec15
Gimnazija Fran Galović12
PŠ Đurđic11
Mala škola Rasinja11
OŠ Vladimir Nazor9
PŠ Majurec8
PŠ Subotica Podravska6
PŠ Kuzminec6
PŠ Torčec5
PŠ Kloštar Vojakovački3
PŠ Većeslavec3

Pitamo vas...

Vodite li brigu o odlaganju štetnog otpada na pravo mjesto?