Frišov Eko portal :: Rezultati projekta :: Rezultati projekta 2012/2013

Rezultati projekta SZSB 12/13

RBR ŠKOLA MJESTO kg bat. br. uč. kg/uč.
1 OŠ I.Meštrović, Zg Zagreb 609 313 1,95
2 OŠ Špansko . Oranice Zagreb 575 300 1,92
3 - PŠ Majurec Majurec 26 16 1,63
4 -PŠ Đurđic Đurđic 18 14 1,29
5 OŠ Kalinovac Kalinovac 166 145 1,14
6 IV OŠ Bjelovar Bjelovar 435 400 1,09
7 PŠ Rakitovec Rakitovec 54 54 1,00
8 Podr.sunce Koprivnica 95 130 0,73
9 OŠ Štrigova  Štrigova 148 212 0,70
10 VI OŠ Varaždin Varaždin 484 750 0,65
11 OŠ Bedekovčina Bedekovčina 280 464 0,60
12 OŠ Ludbreg Ludbreg 208 354 0,59
13 OŠ Visoko Visoko 80 139 0,58
14 OŠ N.Tesla, Zg Zagreb 226 505 0,45
15 -PŠ Kloštar Vojakovački Kloštar Voj 8 18 0,44
16 Dj. vrtić Ivanić Grad Ivanić Grad 167 400 0,42
17 Dj.vrtić Kloštar Ivanić Kloštar Ivanić 52 130 0,40
18 Ferdinandovac Ferdinandovac 78 196 0,40
19 SS Pakrac Pakrac 116 320 0,36
20 - PŠ Većeslavec Većeslavec 5 17 0,29
21 OŠ Breznički Hum Breznički Hum 46 171 0,27
27 OŠ Sokolovac Sokolovac 61 245 0,25
22 OŠ Marija Bistrica Marija Bistrica 109 441 0,25
23 Dj.vrtić Križ Križ 41 170 0,24
24 -PŠ Carevdar Carevdar 3 13 0,23
25 OŠ E.Kumičića, V.Gorica Velika Gorica 208 927 0,22
26 OŠ Sesvete Sesvete 173 773 0,22
28 Dj.vrtić Radost, Jastrebarsko Jastrebarsko 106 530 0,20
29 Dj.vrtić Samobor Samobor 110 600 0,18
30 OŠ Vukomerec, Zagreb Zagreb 108 605 0,18
31 OŠ Rasinja Rasinja 47 268 0,18
32 OŠ Đurđevac Đurđevac 108 660 0,16
39 - PŠ Reka Reka 9 55 0,16
33 OŠ Prelog Prelog 80 550 0,15
34 OŠ Gola Gola 19 136 0,14
35 OŠ Drnje Drnje 51 510 0,10
36 OŠ Kloštar Ivanić Kloštar Ivanić 50 506 0,10
37 Dj.vrtić Srednjaci Zagreb 38 440 0,09
38 OŠ dr.V.Žganca, Zg Zagreb 56 760 0,07
40 OŠ F.Galović, Dugave, Zagreb Zagreb 40 600 0,07
41 Gostovinski Koprivnica Koprivnica 17 300 0,06
42 Dj.vrtić Malešnica Zagreb 33 712 0,05
43 V.Nazor, Križevci Križevci 20 685 0,03
44 OŠ Klenovnik Klenovnik 5 176 0,03
45 Gimnazija Fran Galović Kc Koprivnica 18 699 0,03
46 OŠ Banova Jaruga Banova Jaruga 0 0,00
47 OŠ Sveta Nedjelja Sveta Nedjelja 0 0,00
48 Veleučilišta V.Gorica V.Gorica 0 0,00
49 D.vrtić, Sv.Josipa, Koprivnica Koprivnica 0 0,00
50 SS Škola umjetnosti, Zabok Zabok 0 0,00
51 OŠ Kaštel Novi Kaštel Novi 0 0,00
UKUPNO 5386 16409 0,33

Pitamo vas...

Vodite li brigu o odlaganju štetnog otpada na pravo mjesto?