Frišov Eko portal :: Rezultati projekta :: Rezultati projekta 2015/2016

Rezultati projekta SZSB 15/16

POREDAK NAZIV USTANOVE MJESTO kg baterija br. učenika kg/uč.
 1 PŠ Rakitovec, OŠ Vukovina  Rakitovec 369   58 6,36 
 2 PŠ Pojatno, OŠ Kupljenovo   Pojatno 128    46  2,78 
 2 OŠ Ivan Lacković Croata   Kalinovac  284  110  2,58 
 3 OŠ Grgura Karlovčana   Đurđevac 168  100   1,68  
 3 OŠ Viktor Car Emin  Donji Andrijevci 449  285  1,58 
  3  DV Križ   Križ 235  150  1,57 
 4 OŠ Dobriša Cesarić   Osijek 505  368  1,37 
 5 PŠ Mraclin, OŠ Vukovina  Mraclin 44  43  1,02 
 6 PŠ Lukavec, OŠ E.Kvaternika  Velika Gorica 45  46  0,98 
 7 COOR Podravsko sunce  Koprivnica 99  111  0,89 
 8 OŠ Ivan Meštrović  Zagreb 540  655  0,82 
 9 PŠ Mali Pariz, OŠ A.Mihanovića   Slavonski Brod  44   55   0,80  
10 PŠ Kunovec, OŠ Koprivnički Ivanec  Kunovec 108  164 0,66 
 11  PŠ Majurec, OŠ V. Nazor  Majurec  15   23 0,65 
 12  OŠ Kajzerica   Zagreb 255  404  0,63 
  13   OŠ Matka Laginje  Zagreb 249  400  0,62 
 14  OŠ Ferdinandovac  Ferdinandovac 118  196  0,60 
 15  Tehnička škola Imotski  Imotski   50   68   0,74  
 16  PŠ Đurđic, OŠ V.Nazor  Đurđic   8  15  0,53 
17 OŠ Stjepana Bencekovića  Rakov Potok  57  112  0,51 
  18   SŠ Pakrac  Pakrac 172   350   0,49 
 19  OŠ Ivan Mažuranić  Sibinj 268  595  0,45 
 20  OŠ Fran Koncelak  Drnje  88  200  0,44 
 21  DV Vrapčić  Drnje 100  240  0,42 
22 OŠ Kalnik  Kalnik  32   77  0,42 
23 OŠ Nikole Andrića  Vukovar 102   249   0,41 
24 PŠ Gotalovo, OŠ Gola  Gotalovo   7 18 0,39 
25 OŠ Visoko  Visoko  52  134  0,39 
26 PŠ Većeslavec, OŠ V.Nazor  Većeslavec   7   19 0,37 
 27  OŠ J.J.Strossmayera  Đurđenovac 154   450  0,34 
28 OŠ Antun Gustav Matoš  Tovarnik 18   57  0,32 
29 PŠ Mičevec, OŠ Velika Mlaka  Mičevec 18   60  0,30 
 30  DV Križevci  Križevci  67  230  0,29 
31 OŠ Popovača  Popovača 215   756  0,28 
 32  DV Ivanić Grad  Ivanić Grad 110    400   0,28 
33 PŠ Otočka, OŠ Gola  Otočka  4  16 0,25 
34 OŠ Eugena Kumičića  Velika Gorica 235 953  0,25 
35 OŠ Štrigova  Štrigova 45  186  0,24 
36 OŠ Mihovila Pavleka Miškine  Đelekovec 23   96  0,24 
37 OŠ Veliki Bukovec  Veliki Bukovec 73   307  0,24 
38 DV Svetog Josipa  Koprivnica 10   45  0,22 
 39  OŠ Draganići  Draganić 39   181  0,22 
40 OŠ Sokolovac   Sokolovac 44   219  0,20 
41 DV Tratinčica  Koprivnica 170   857  0,20 
 42  OŠ Mihaela Šiloboda  Sv.Martin po Okićem   9   46  0,20 
43 OŠ Ludbreg  Ludbreg 139   731  0,19 
44 PŠ Rakitje, OŠ Sveta Nedelja  Rakitje  90  517 0,17 
 45  PŠ Kloštar Vojakovački, OŠ V.Nazor  Kloštar Vojakovački  3   18 0,17 
 46  DV Pčelica  Molve 10    60  0,17 
 47  DV Kolibri  Zagreb 64  400  0,16 
48 OŠ 22.lipnja  Sisak 82  530  0,15 
 49  DV Proljeće  Kloštar Ivanić 20  130  0,15 
50 OŠ Đuro Pilar  Slavonski Brod 85  594  0,14 
 51  DV Smiješak  Koprivnica 13   96  0,14 
 52  PŠ Carevdar, OŠ V.Nazor  Carevdar  2   15  0,13 
 53  OŠ Prelog   Prelog 61  500 0,12 
54 OŠ Grofa Janka Draškovića  Klenovnik 19   173  0,11 
 55  PŠ Starigrad, OŠ Braća Radić  Starigrad  8     73   0,11 
 56  DV Srednjaci   Zagreb 50  458  0,11 
 57  OŠ Franje Krežme  Osijek 22  217  0,10 
 58  OŠ Bedekovčina  Bedekovčina 47  464 0,10 
 59  OŠ Mate Lovraka   Petrinja 33   326  0,10 
 60  OŠ Borovje   Zagreb 39   387  0,10 
 61  OŠ Breznički Hum   Breznički Hum 17  169  0,10 
 62  DV Žirek  Velika Gorica 29  315  0,09 
 63  DV Didi  Dugo Selo 55  600  0,09 
 64  OŠ Kardinal Alojzije Stepinac  Krašić 20  228  0,09 
 65  DV Izvor  Samobor 41  483  0,08 
 66  DV Grigor Vitez   Samobor 52  655  0,08 
 67  OŠ Martijanec  Martijanec 16  222  0,07 
68 Centar za odgoj, obrazovanje i reh.  Križevci   5   72  0,07 
69 Centar za odgoj i obrazovanje   Velika Gorica   9  140  0,06 
70 Dječji vrtić Radost   Jastrebarsko 33  570  0,06 
71 OŠ Vukomerec  Zagreb 33  605  0,05 
72 OŠ A.N.Gostovinski  Koprivnica 15  300  0,05 
73 SŠ Čakovec  Čakovec 8  160   0,05 
74 OŠ Frana Galovića  Zagreb 29  610  0,05 
 75  OŠ Lipik  Lipik 12  260  0,05 
 76  SŠ Centar za odgoj i obrazovanje  Zagreb 13  292   0,04  
 77  OŠ Braće Radić  Kloštar Ivanić 20  503  0,04 
 78  DV Ciciban   Velika Gorica 22  560  0,04 
 79  OŠ Dragutina Domjanića  Zagreb  34   896  0,04 
 80  OŠ Rapska  Zagreb 14  382  0,04 
81 OŠ Andrije Palmovića  Rasinja 10  273  0,04 
82 OŠ Antun Gustav Matoš  Zagreb  1  30  0,03 
 83  OŠ Novska  Novska 22  722  0,03 
 84  OŠ Antuna Mihanovića  Slavonski Brod 16  576  0,03 
 85  DV Igra  Koprivnica 20  722  0,03 
86 DV Malešnica  Zagreb 21  767  0,03 
 87  Gimnazija Fran Galović  Koprivnica  18   699  0,03 
88 OŠ Špansko  Zagreb 20  826  0,02 
89 OŠ Sesvete  Sesvete 19  805  0,02 
 90  OŠ Gola  Gola   5  213  0,02 
 91  OŠ Šemovec  Šemovec 17  756  0,02 
92 PŠ Reka, OŠ A.N.Gostovinski  Reka 1 55 0,02 
93 OŠ Grigor Vitez  Sv.Ivan Žabno 7 393  0,02 
94 OŠ Vladimir Nazor  Križevci 8 624  0,01 
95 OŠ dr. Vinka Žganca  Zagreb 9 720  0,01 
96 OŠ Banova Jaruga  Banova Jaruga 1 174  0,01 
97 Gimnazija Velika Gorica  Velika Gorica 1 463  0,00 
 UKUPNO 7292   32679     0,39   

Pitamo vas...

Vodite li brigu o odlaganju štetnog otpada na pravo mjesto?